DELA

Ytterligare ett steg mot en ”Putin-radio”

Det är med bekymmer man tar del av utvecklingen på Ålands Radio. Jag har på mycket nära håll följt med redaktionens verksamhetsförutsättningar i över fyrtio års tid.

Så länge redaktionen var en del av Rundradion Ab hade man frimodigheten att enligt gemensamma etiska och journalistiska principer också mycket kritiskt granska våra politiker och deras beslutfattande. Hade man inte lokala personella resurser och det fanns ett samhällsintresse att närmare granska ett visst ärende kunde man få tillfällig förstärkning bortifrån.

Efter övertagandet märktes ganska omgående det lilla samhällets problem, nämligen det korta avståndet mellan journalister och politiker. Till exempel debatterna om förhöjning av TV-avgiften blev ofta känslosamma och ibland till och med smått hotfulla.

Vid övertagandet poängterades det självstyrelsepolitiskt viktiga i att ha en egen public-service radio. I handling har man visat motsatsen då man inte ens, trots många års diskuterande, lyckats åstadkomma ett fungerande uppbördssystem för TV-avgiften, vilket resulterat i att en stor del av ålänningarna låter bli att solidariskt finansiera den egna radion.

Då man nu tänker slå samman VD- och redaktionschefstjänsterna förstår jag att det igen finns ett politiskt tryck på sparåtgärder. Problemet är att det ytterligare blir ett steg mot en ”Putin-radio”. I stället för att öka radions och journalisternas politiska oberoende, vilket borde ske, väljer man medvetet motsatsen. Den som påstår att en VD som inte åtnjuter ägarens förtroende inte sitter löst pratar nog mot bättre vetande.

Det mediapolitiska programmet, som Ålands Radios styrelseordförande hänvisar till, har inte varit och kommer inte att bli något vattentätt skott som skulle garantera det redaktionella oberoendet.

Christer Strand