DELA

”Yrkesskolan tar in extra byggklass”

Med anledning av reportaget i tidningen Nya Åland onsdagen den 2 juni 2010 om situationen vid Ålands yrkesskolas byggprogram vill skolan ge en mera verklighetsbaserad skildring av läget.

Under våren 2010 har olika förfrågningar från landskapsregeringens utbildningsavdelning kommit om möjligheterna för de olika skolorna på gymnasialstadiet att ta emot flera studerande från hösten 2010. För yrkesskolans del har det gjorts undersökningar om utökningar på el- och dataprogrammet och byggprogrammet.
På byggprogrammet har det gällt möjligheterna att ta i en extra klass på årskurs 1. En budget har utarbetats i skolan och inlämnats till utbildningsavdelningen där medel upptagits bland annat för ytterligare lärartjänster och hyra för undervisningsutrymmen mm.

Vad gäller planeringen av undervisningen är den ingalunda helt ogjord. Den stora frågan i dag är att hitta ett lämpligt undervisningsutrymme (bygghall) inom skolans närområde som behövs för att kunna bedriva en ändamålsenlig undervisning. Förhandlingar pågår med olika intressenter.
Övriga planeringar såsom schemaläggning, inköp av verktyg, skyddskläder mm sker samtidigt som för övriga byggklasser.

Vi hälsar alla nya studerande varmt välkomna till Yrkesskolan!

Ålands yrkesskola
Lasse Selander
rektor