DELA

Yrkeskvalifikationer och behörigheter!

Jag har med intresse läst insändarna undertecknade av ”Undrande skärgårdsbo”.

Insändarskribenten ställer många frågor och på en del av dem har minister Annika Hambrudd gett svar. Det var framförallt svaren som intresserade mig och jag vill komma med några kompletteringar vilka jag som lagtingsledamot arbetade med då de här frågorna var aktuella i lagtinget under 2019.

 

Landskapslagen om yrkeskvalifikationer hindrar inte att vi inför en ”nordisk nivå” som norm i vår lagstiftning. Direktivet förutsätter att den ”nationella” det vill säga åländska, lagstiftningen definierar yrkeskvalfikationer som sedan kan bedömas mot ursprungslandets utbildning enligt vissa uppställda kriterier.

EU direktivet stadgar att varje parlament ska fastställa vad den nationella behörigheten ska utgöra. Alltså besluter varje jurisdiktion, lagtinget för oss, om den nationella lagstiftningen. När det rör utbildning och socialvård har vi behörighet att själva bestämma vilken den nationella behörigheten på Åland ska vara. Vi kan bestämma att vi har samma som i Finland eller så kan vi bestämma att vår nations behörighet till tjänsterna ska vara såväl den finska som den svenska examen.

 

Vår konstitution är en grundlag i Finland vars syfte är att bevara den åländska befolkningens svenska språk, kultur och lokala sedvänjor. Då måste vi i varje reform överväga hur vi bäst uppfyller självstyrelsens syften. Genom att lagstifta om att den skandinaviska, eller den nordiska, normen för alla yrkesbehörigheter där vi har lagstiftningsbehörighet, gäller på Åland tillförsäkrar vi också att den skandinaviska språk- och kulturnormen gäller på Åland och därmed uppfyller grundlagens syfte. I och med att Ålandsprotokollet till Finlands EU anslutning stadgar att de åländska särrättigheterna har sin grund i allmän folkrätt utgör de en del av primärrätten inom EU och gäller de före EU-förordningar och direktiv och inte heller på annat sätt strider mot EU-rätten.

 

Reglerade yrken är några undantag enligt självstyrelselagen. Det är ”behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården och apoteksväsendet”. Yrken som förutsätter internationella avtal, typ sjökapten, följer den finska normen som följer den internationella normen. Fastighetsmäklare förutsätter examen i såväl den finska jordabalken som självstyrelse- och jordförvärvslagen.

 

Vi talar ofta om att vi ska ta över behörigheter. Här har vi egen behörighet och jag anser att vi ska använda den. Även ur ett konstitutionellt perspektiv, där syftet är att ålänningarna ska kunna fungera på svenska i alla sammanhang, är det viktigt att de som studerat i Sverige inte stöter på onödiga hinder vid återkomsten. Är man behörig i Sverige är man behörig på Åland.

Vill man politiskt att den nordiska ”normen” skall gälla då kan man skriva in det bland annat i utbildnings- och socialvårdslagarna. Landskapslagen om yrkeskvalifikationer hindrar inte det.

GUN-MARI LINDHOLM