DELA

Yrkesfiskets fångster 2009

Läste i tidningen en notis om mängden fisk som finländska yrkesfiskare tagit upp under 2009. Det är riktigt trevligt att ni emellanåt uppmärksammar denna bransch. Det finns dock lite fakta som även borde komma fram, förutom ren statistik.

Finländskt fiske efter strömming och vassbuk på Östersjön var totalt förbjudet under c 9,5 månad 2009. Torskfisket för fartyg över 20 meter (som får tilldelat c 2/3 av den finska torskkvoten) hade fiskeförbud under cirka 9 månader 2009.
Av den totala kvoten på strömming som Finland blev tilldelad blev cirka 16.000 ton ouppfiskat 2009. Av vassbukskvoten blev cirka 1.500 ton ouppfiskat. Utan de extremt hårda begränsningarna hade vi kunnat nyttja våra kvoter bättre.

Fisket efter strömming och vassbuk i Bottenhavet var helt och hållet obegränsat från myndighetshåll under 2009. Delvis beroende på att kvoterna där var större än på Östersjösidan, dels för att enhetsfångsterna var mindre. Det bör dock sägas att obegränsat fiske existerar inte, då det alltid existerar kraftigt begränsande faktorer såsom väder, tillgång, efterfrågan, skicklighet osv.

Det
går att leva på yrkesfiske, om man vågar satsa friskt på stora enheter. Dessvärre motarbetar myndigheterna aktivt ett rationellt och resurseffektivt företagande som skulle säkerställa en fortlevnad inom branschen.
Det finns kolossala mängder strömming och vassbuk i Östersjön, som inte får nyttjas. Jag vet inte vem det gagnar om vi låter den enorma biomassan självdö istället för att fiska upp den, och därmed minska Östersjöns näringsbelastning. Givetvis är jag medveten om att det finns instanser som å det bestämdaste förespråkar att naturen och dess beståndsdelar ska få självdö, utan åverkan från människan. Detta är dessvärre ett självändamål, som är svårt att argumentera för med rationella argument.

I dessa tider av ökad miljömedvetenhet borde vi främja de former av näringsverksamhet som kan producera mesta möjliga med så liten resursåtgång som möjligt, med så hög kvalitet som möjligt. Detta torde vara tydligt för de flesta. Fiskeri i stora, effektiva enheter klarar av detta till fullo, om de tillåts att vara verksamma.

Joonas Kiukkonen