DELA

Yoga – gymnastikövningar eller österländsk andlighet?

Jag har, efter att jag förra hösten flyttade för en tid till ”bibelbältet”, alltså till Österbotten kommit i kontakt med troende människors uppfattningar om yoga.

Jag har också stött på tankeväckande litteratur, där bl.a. yoga, Tai Chi, Qigong och andra österländska terapier behandlats.

Eftersom jag själv räknar mig till troende kristen och har sysslat med både det ena och det andra av dessa terapier, så vill jag här dela med mig lite av vad jag fått lära, främst genom författaren Gertrud Storsjös böcker ”Ni ska bli som Gud” samt ”Buddha eller Kristus”. Det är nämligen sällsynt att man hittar eller hör någon information om vad dessa idag så populära terapier grundar sig på.

De flesta, precis som jag en gång, bryr sig inte heller om att ta reda på fakta, utan kastar sig förblindade av alla utlovade positiva effekter in i något okänt, som dessvärre också har en baksida som inte talas om.

Västvärlden översvämmas nu av en ”yoga-våg”, vilket märks mycket tydligt på Åland. Yogan tränger sig in överallt i samhället, till och med barn ska nu börja introduceras i den österländska andligheten genom olika yoga-grupper för barn.

Inom skolgymnastiken förekommer också lektioner med yoga idag. Yoga betyder ”förena, binda samman” och det har helt igenom ett andligt syfte, nämligen att bli förenad med den osynliga kraften i universum. Här i västerlandet tror man att man kan bortse från den andliga dimensionen och bara utöva yoga med de fysiska övningarna, men så är ej fallet. Professionella yogalärare vidhåller att yogan är en andlig företeelse!

Till yoga-övningarna hör ofta att man börjar passet med den s.k. ”solhälsningen”, då man gör tolv tillbedjansrörelser till en hinduisk solgud som heter Surya Namaskar. Bibeln förbjuder på det strängaste tillbedjan av sol, måne och stjärnor. (5 Mos. 17:2-3)

Inom vissa former av yoga börjar man med att uppreda ett mantra. Ett vanligt mantra är ”AUM”, där A står för Brahma, U för Vischnu samt M för Shiva, alltså namn på de mest kända hinduiska gudarna.

Bakom dessa namn finns en andlig verklighet, som då den åkallas kan få en andlig påverkan på dem som uttalar dem.

Kundaliniyoga kallas modern till alla yogaformer. Kundalini går ut på att ”väcka” den energi som man tror att finns i ryggslutet där den ligger ihopringlad som en orm!

Syftet med yoga-rörelserna och mantran är att få ormen att resa sig genom kroppen. När det sker (och det sker, har f.d. yoga-utövare vittnat om) kan följden bli svåra psykosliknande tillstånd.

Den medicinska yogan bygger på kundalini-yogan, skrämmande tycker jag, eftersom den formen av yogan rekommenderas allt mer inom sjukvården idag.

Asctanga eller poweryoga är en annan populär form som innehåller mera kraftiga fysiska rörelser och övningar, lockar säkert många unga människor. Dock har den formen precis samma andliga innehåll.

Pilates är en väletablerad gymnastikform, som dess grundare Joseph Pilates utarbetade bl.a. genom att studera yoga och japansk zen meditation. Många rörelser är alltså hämtade ur yogan.

Yogan har hör och häpna även spritt sig inom kyrkan. Man kan nu även gå på kurser i kristen yoga! Där ser man tydligt hur man plockar åt sig det man finner tilltalande, medan man blundar eller än värre, är okunnig om sanningen i den kristna tron.

Tänk bara på de tio budorden, första budet lyder: ”Jag är Herren din Gud, du skall icke ha andra gudar vid sidan av mig”.

Genom yogan vänder man sig direkt till en annan kraft och andlig verklighet än till den Sanne Gudens, nämligen Jesus Kristus!

Varför lockas då så många av yogan och andra österländska terapier? Jo för att människan längtar och söker efter andlighet och frid i dagens oroliga värld.

Man vill varva ner sin stress samtidigt som man vill hålla sig i form. Många finner således precis vad de söker efter i yogan och upplever välbehag och ro.

Dock börjar allt fler med tiden känna sig bundna och drivs att söka efter nya former eller fördjupa sig ytterligare i terapierna.

Alltså friden byts ut mot ett jagande efter allt mer utövande för att finna tillfredställelse.

Den sanna och bestående friden och tryggheten finner vi genom att vända oss till vår Himmelse Fader, han älskar oss och känner till våra behov.

Att röra oss i Guds vackra natur ger oss också så mycket både för kropp och själ, samt att stilla sitta och lyssna till ljuvlig fågelsång eller underbar klassisk musik.

Tänk, allt detta kan vi erhålla helt gratis, var som helst, när det passar oss bäst! Helt enligt vår egen Skapares vilja. Var välsignad.

”Kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.” (Matt. 11:28-29)

Lena Johansson