DELA

Ynkligt infoblad, Jomala

Jomala kommun beslöt i fjol att upphöra med kommuninfobladet som massutskick. Tanken var att invånarna skulle läsa infobladet på hemsidan på nätet.
Reaktionen från en del jomalabor resulterade i att över 300 personer prenumererade på bladet i pappersform. Den tänkta inbesparingen uteblev eftersom adressregister måste upprätthållas och portokostnaderna blev lika, om inte högre, än som tidigare.
Det är med glädje man nu kan konstatera att kommunens dumma beslut i det tysta återtagits. Pappersinformationen till alla hushåll har återupptagits. Bladet lär ska delas ut fyra gånger om året och innehålla enbart kommunens egen information – alltså inget från det ideella föreningsarbetet i kommunen.
Det återspeglar helt och hållet stämningen i kommunen. Jomala är en döende randkommun, en sovstad till Mariehamn. Måtte snart en sammanslagning mellan Jomala och Mariehamn ske.

Jomala kommun är Ålands största landskommun, men kommunen har landskapets tunnaste, tristaste och mest intetsägande kommuninfoblad. Jämför gärna med Vårdö och Föglö. Den senare har till och med förbättrat sitt blad så att det trycks med flerfärgskopiator numer och hela kommunen kommer till tals i bladet.
Det är ynkligt Jomala. Ni producerar en ynkligt tråkig lapp, medan andra kommuner producerar informativa och trivselspridande blad som kommuninvånarna väntar på.

Förhoppningsvis Mariehamnare snart