DELA

Ynklig dag för Nya Ålands journalistik

Det är helt absurt att Nina Fellman (tyvärr också vissa andra) gör förtroendekrisen för Barbro Sundback till en genusfråga och samtidigt skuldbelägger andra mer än den som det gäller. Att göra alla saker till genusfrågor skadar arbetet med jämställdhet.
Hon smutskastar bland andra vår gruppordförande i lagtinget Roger Jansson. En relevant sak hon inte nämner är att hela processen med nyrekrytering av hälso- och sjukvårdschef samt chefläkare har varit ett uppdrag för hela styrelsen, inklusive Roger Jansson. Ingalunda är det styrelseordförande för ÅHS som sköter sådant själv och varken ska ta eller få äran eller ansvaret för det ensam.

Sedan fortsätter Fellman med att smutskasta vår partiledare Johan Ehn för hanteringen av Robert Liewendahl samt drar slutsatsen att manliga och kvinnliga politiker skulle dömas olika. I den frågan markerade vår partistyrelse, bestående av både kvinnor och män, genom vår partiledare tydligt att förtroendet var naggat i kanten och att själva händelsen var oacceptabel.
Vi ska komma ihåg att hela frågan även resulterade i en personlig tragedi och Robert var mycket ångerfull samt gjorde en tydlig och klar avbön i offentligheten. En gång måste man kunna förlåta, särskilt när det inte har påverkat eller bedöms kunna påverka det uppdrag som innehas. Det spelar ingen roll om det är en man eller kvinna. Händer det fler gånger är det förstås inte möjligt att undvika åtgärder.
I fallet med Barbro Sundback handlar det om upprepade händelser varav flera dessutom tydligt kan förknippas med uppdraget som ÅHS-ordförande. Här spelar det heller ingen roll om det är en man eller kvinna.

Det hade varit mer trovärdigt och klädsamt om Nina Fellman hade berättat att vår partiordförande och minister Johan Ehn nyligen fick hantera ett, för honom och för oss, jobbigt ordförandebyte i styrelsen för Ålands gymnasium där en kvinna efterträdde en man, även om det naturligtvis inte heller där spelade någon roll vilket kön personen hade. Det var ingen ynklig dag för Åländsk politik, snarare en ynklig dag för Nya Ålands journalistik då en framträdande ledarskribent skadar arbetet med jämställdhet och smutskastar vissa ”grabbar”.
Vi moderater framhåller att jämställdhet och jämlikhet utgår från alla människors lika värde och varje människas rätt till respekt för sin person, sina val och sina känslor. Av rättviseskäl ska ingen särbehandlas.
Alla former av förtryck, diskriminering och generalisering ska motverkas. Människor ska betraktas som individer och inte som delar av en viss grupp som godtyckligt tillskrivs vissa egenskaper uppifrån. Möjligheten att förverkliga sig själv, både i yrkeslivet och privat, ska gälla lika för alla.

Vi ska dock komma ihåg att bekymret med ojämställdhet finns på flera plan och det bör ses på ett nyanserat sätt ur många perspektiv. Det finns mycket som måste tas tag i och rättas till. Det finns skillnader i kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, att kunna stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv. Särskilt vill jag också lyfta fram att insatser kan göras för att förbättra kvinnors möjlighet att röra sig utomhus utan rädsla för att drabbas av brott.
Vi bör också vidta åtgärder för mer likabehandling i vården och förbättra vårt rättssystem ur ett jämställdhetsperspektiv. Men arbetet med att uppnå ett jämställt samhälle mellan kvinnor och män, gagnas definitivt inte av genushetsjakter på män. Inte heller av att göra allting till genusfrågor. Om man skulle se allt ur ett genusperspektiv, så måste det vara enkelt att vara det drabbade könet. Då är det ju fritt fram att bete sig precis hur man vill. Om man sen möts av mothugg så är det ju bara att hävda att det beror på könet. Alltså, inget eget ansvar alls. Så kan vi inte ha det.
Petri Carlsson (M)
Lagtingsledamot