DELA

Wille Valve ska hålla överenskommelser

Wille Valves äldrelag är ett samarbete mellan tre partier. Socialdemokraterna har varit mycket tydliga med att man önskar att personaldimensioneringen minst 0,7 skrivs in i lag.

Vi har accepterat att det finns outredda frågor, det saknas i det hör skedet en standardmodell för hur man ska räkna vårdare per klient som kan tillämpas. Därför måste siffran komma senare när det är klarlagt. Det är också avsikten, enligt den framställning som regeringen gett. Med tanke på att antalet äldre ökar och även fler beräknas drabbas av demenssjukdom måste man planera utgående från dessa scenarion så att man står väl rustad.

Min kritik mot Valve är att han i talarstolen går emot sin egen lag genom att kraftfullt argumentera för varför man inte ska ha 0,7 i lag samtidigt som det i lagen han själv lägger fram klart och tydligt står att en sådan dimensionering ska införas så fort man klarlagt de ännu öppna frågorna. Att hävda att äldreomsorgen skulle försämras med en siffra i lagen som golv är inte trovärdigt.

Att kommuner och andra ställer frågor i sammanhanget är fullt naturligt eftersom beräkningsgrunden ännu inte är färdig. Valve ska stå upp för den lag som våra tre partier lagt fram och inte skapa förvirring och osäkerhet. Det är mitt jobb som gruppledare för socialdemokraterna att uppmana ministern att hålla sig till överenskommelser.

Vi följer också med stort intresse regeringen Rinnes arbete att på motsvarande sätt förs in en siffra i lag och hur detta regleras på rikshåll. Tack och lov har vi nu regeringar både på Åland och i riket som vill trygga äldreomsorgen. Det är lovande.

Sara Kemetter (S)
Gruppledare