DELA

WHA och SBR-granulat

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat skall användas som fyllnadsmaterial. Detta granulat tillverkas av nermalda kasserade fordonsdäck. Mängden nämndes inte, men normalt kan en konstgräsplan innehålla cirka 70 ton granulat, små svarta gummikulor som skall ge svikt i underlaget. Granulatet har en diameter på ca 2 mm och hänförs till sk. mikroplaster.

Om detta granulat kan man läsa bland annat följande:

1. ”Återvunna däck ska inte användas där barn kan komma i kontakt med dem, t ex som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller som översta skikt på fallskyddsytor. Detta beror på att materialet innehåller varierande mängd PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Återvunnet granulat innehåller också förhöjda halter kobolt, både i jämförelse med leksakdirektiv och med riktvärden för känslig markanvändning. Eftersom zink-halten överskrider riktvärden för känslig markanvändning i granulat från återvunna däck så ska detta material även undvikas i applikationer där granulatet får direkt spridning till miljön” (Stockholms stads kemikaliecentrum; Dnr 2018-1511).

2. ”Granulat innebär miljörisker dels eftersom mikroplaster inte bryts ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön, dels genom att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen”. (Naturvårdsverket; Konstgräsplaners miljöpåverkan)

3. Alla konstgräsplaner i Malmö skall bort. (https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EWKgPj/beslutet-alla-konstgrasplaner-i-malmo-ska-bort)

4. ”Miljöförvaltningen har gjort analyser av fem olika sorter SBR-granulat. Analyserna visar att KM-nivåerna för zink, PAH och kobolt överskrids i vissa av granulaten. Zink-halten överskrids i alla SBR-granulat. Mer om detta finnas att läsa i bilaga 5, Kemisk analys av gummigranulat.” (Stockholms stad, Miljöförvaltningen Bilaga 7. Återvunnet SBR-gummi Sida 1 (6) 2018-01-26 Dnr 2018-1511)

5. Fotbollsplan kan vara tickande miljöbomb. (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/fotbollsplanen-kan-vara-tickande-miljobomb)

6. ”Hur tänker ni när det kommer till eventuella nya konstgräsplaner i kommunen?

– Blir det en eventuellt ny arena med konstgräs föreslår jag 100 procent miljöväntligt granulat. Hade jag fått välja hade det varit så på alla konstgräsplaner, men det blir en större investeringskostnad”. (https://www.jp.se/article/konstgras-sprider-tusentals-ton-plast-i-naturen/)

7. Dags att säga adjö till konstgräs? Om konstgräs och dess inverkan på bland annat miljö och biologisk mångfald. (https://www.theguardian.com/cities/2019/aug/02/turf-it-out-is-it-time-to-say-goodbye-to-artificial-grass)

8.”Enligt IVL:s kartläggning är konstgräsplaner den näststörsta källan till utsläpp av mikroplaster i Sverige. (Strategi för att förhindra att plast och mikroplast sprids i miljön, Ålands landskapsregering 2017/7332)

I dag finns det på marknaden granulat som är tillverkat av bland annat kork, kokos och sockerrör. Detta granulat är biologiskt nedbrytbart.

Men hänvisning till ovanstående riktar jag följande fråga till stadens kultur- och fritidsnämnd: Är det möjligt att vid konverteringen av WHA använda något annat fyllnadsmaterial än SBR-granulat?

ANDERS CASÉN