DELA

WHA och beslutsfällor

Vissa vill att vi på Åland ska satsa över 3,5 miljoner euro på att bygga två stora idrottsarenor för fotboll och för en liten skara friidrottare. Regeringen har beviljat det största PAF-bidraget någonsin till detta projekt. Har inte beslutsfattarna ramlat i följande klassiska beslutsfällor?

1. ”Köp två betala för en”.

Att som Mariehamnare tycka att man får två arenor till priset av en, eftersom landskapet betalar den andra, är att glömma bort att alla pengar sist och slutligen tas ur samma pott. Vi måste fråga oss vad vi verkligen behöver. På vilket sätt kan vi bäst använda dessa miljoner för att skapa ekonomisk tillväxt?

2. Konsekvensfällan.

Hjärnan letar efter mönster, det kan hjälpa oss att förutspå framtiden. Genom att till exempel kunna förutspå var jaktbytet skulle befinna sig har det varit en överlevnadsegenskap. Även våra tidigare fattade beslut bildar ett mönster som styr oss. Från den tidpunkt vi har fattat ett beslut letar vi efter information som bekräftar att vi gjort rätt val. Fokus ligger då inte längre på att hitta det bästa alternativet utan på att övertyga oss själva om att vi gjort rätt val. I den politiska världen anses det väldigt viktigt att vara konsekvent. Och den som är konsekvent betraktas som en stark person i vår kultur.

Var det kanske fel från början att bygga en stor läktare i Idrottsparken? Om vi har råd med en stor fotbollsarena borde den inte byggas utanför centrum där det finns plats och förutsättningar för fungerande infrastruktur?

3. Hybrisfällan.

Är det inte lite hybris att kalla fotbollen för Ålands galjonsfigur? Är det inte havet som är vår galjonsfigur? Borde vi inte göra allt vi kan för att värna om vår vattenkvalitet?

4. Referensfällan.

Beteendeekonomen Dan Ariely har i studier visat att irrelevanta referenspunkter har mycket större påverkan på oss än vad vi tror. När Vårdöbron kostar 13 miljoner, Pommernprojektet 7 miljoner, den planerade kortrutten 40 miljoner euro och så vidare finns det risk att hjärnan tänker att några miljoner till inte är så mycket pengar.

Jag hoppas att våra politiker noggrant tänker igenom sina beslut och inte ramlar i några fällor.