DELA

Wärtsilämotorn värd att behålla

Under året har reservkraftdieselns framtid debatteras. Ska den ska förbli kvar på Åland eller säljas.

Sett ur högskolans sjöfarts- och teknikprograms synvinkel är Wärtsilämotorn värd att behålla. Den ger våra studerande en möjlighet att bekanta sig med en riktig motor av imponerande storlek, som en Wärtsilä 18V46 är. Därmed får de studerande en chans att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Att under studietiden få delta i underhåll och drift av en motor i den storleksklassen är en erfarenhet som långt ifrån alla gymnasier eller högskolor kan erbjuda sina studerande. Wärtsilämotorn är därmed en stor tillgång i undervisningen, samtidigt som den hjälper till att höja både intresset för och kvaliteten på våra åländska sjöfarts- och teknikutbildningar.

Som medaktör i nätverket Bärkraft ser vi naturligtvis att det är viktigt att inte glömma bort hållbarhets- och miljöfrågorna, men samtidigt behöver man komma ihåg att den här motorn inte skall köras kontinuerligt utan endast vid behov av reservkraft samt vid sporadisk prov- och underhållsdrift.

Göran Henriksson, programansvarig, maskinteknik
Florian Haug, programansvarig, elektroteknik
Bengt Malmberg, programansvarig, sjökapten
Bengt Englund, vicerektor, teknik- och sjöfartsutbildningarna, Högskolan på Åland”