DELA

Vuxna bryr sig

Läser ”anonym”s insändare om alkohol och drogsituationen på Åland i torsdagens NÅ. och vill svara på den.
Jag blir glad när mänskor engagerar sig i de här frågorna, jag blir ännu mer glad när ungdomar gör det. Evolutionen går ut på att varje generation är aningen smartare än den förra, och det är du ”Anonym” ett bevis på. Problematik som många vuxna gärna blundar för, lyfter du på bordet.

Vi är dock ett flertal politiker, från alla olika partier, som har just detta som våra hjärtefrågor.Och det finns ett alkohol-drogpolitiskt program under arbete just nu, där det förebyggande arbetet lyfts fram bland annat Eftersom jag jobbat med ANT-frågor som verksamhetsledare i Power Club senaste åren, och är ordförande i Föreningen fri från narkotika,vet jag hur viktigt det du pratar om är. När lagtinget höll debatt om ungdomar som riskerar hamna utanför i samhället, pratade jag om något jag anser vara väldigt viktigt, jämsides med det förebyggande arbetet, och det är vuxnas roll.
Vuxnas attityder spelar stor roll, och våra alkohol”traditioner” smittar av sig på nästa generation.Det är viktigt att veta som vuxen, när man ojar sig över dagens ungdom. Om du vill engagera dig i någon av ovanstående föreningar, eller vill dela med dig av dina erfarenheter, så tveka inte att kontakta mig, tidningen har mina uppgifter. Och tack för ditt engagemang i frågan!
Cita Nylund, (Ob)