DELA

Votering är begärd

Det som Jack Sjölund missat var att det var ett så gott som enigt fullmäktige, 23 av 27 ledamöter, som röstade för att ta emot asylflyktingar till Mariehamn.

Det var bara de tre minsta partierna på högerkanten som röstade emot det.

Alla andra i salen såg möjligheterna och det humana i att ge människor en fast punkt i tillvaron.

Människor som lämnat allt det hade utom vad de kunde bära och tagit sig långt hemifrån och nu vill bygga ett nytt liv i ett nytt land.

Åtminstone tills det kriget som pågått i åratal tar slut och de kan återvända.

Tills det sker så tar Mariehamn sitt ansvar, genom att en votering utfördes och majoriteten röstade för att Mariehamn SKA ta emot flyktingar.

Det är inte diktatur, det är demokrati i dess renaste form.

”Votering är begärd och skall verkställas.”.

De ord som skiljer det nordiska välfärdssamhället från de krigszoner som flyktingarna kommer ifrån.

Ser man inte skönheten i det så måste man vara väldigt avtrubbad.

Igge Holmberg (S)