DELA

Visst vill vi ha rent vatten!

Jag vill verkligen tacka de sjukskötarstuderande som skev insändaren om medicinrester i vattnet. Ni lyfter en viktig och angelägen fråga som även jag engagerat mig i. Ett av våra utvecklingsmål är att allt vatten ska ha god kvalitet. Dit ska vi arbeta gemensamt!

Efter att ha arbetat många år inom vården är jag väl medveten om att det finns brister i den medicinska avfallshanteringen på arbetsplatser inom vården. Här på Åland har vi väldigt mycket medicinrester i vårt avloppsvatten, så det här är verkligen en fråga att ta på allvar.

I mars 2018 behandlades en motion i Mariehamns fullmäktige som jag skrev om att utreda möjligheten att rena vårt avloppsvatten i Lotsbroverket från medicinrester. Men en effektiv rening från läkemedelsrester i avloppsvatten ersätter inte ett aktivt och effektivt uppströmsarbete. I lagtingets plenum har jag lyft frågan om ett aktivt uppströmsarbete och i Mariehamns fullmäktige har jag motionerat om att arbeta aktivt för att förhindra övermedicinering av äldre.

Det bådar gott för framtiden, att ni som blir sjukskötare intresserar er för och vill arbeta med den här frågan. Ni får gärna ta kontakt om ni vill. Ni har en bra idé med ansvarspersoner för medicinskt avfall. Man måste börja någonstans. Varför inte här och nu?!

PERNILLA SÖDERLUND

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT, ÄVEN LEG BARNMORSKA.