DELA

Visst välkomnar vi turister

Den senaste tiden har det varit flera arga insändare i tidningarna av sommargäster som inte får komma till Åland på grund av den rådande pandemin. Först vill jag framhålla att det inte är den åländska regeringen som fastställer vem som får komma, och vem som inte får komma till Åland. Det är den finska regeringen i Helsingfors som handhar utrikespolitiken. Ålands regeringen har endast att rätta sig efter de beslut som fattas i Helsingfors.

För det andra så välkomnar vi alla som följer de restriktioner som finns nu på grund av att vi har en pandemi. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har resurser att omhänderta den åländska befolkningen, även i kristider, men resurser finns inte att även ta emot hitresta smittade turister.

Vi välkomnar alla som respekterar våra restriktioner. De som accepterar att sitta i karantän två veckor trots att det är en rekommendation och inte en lag, de som håller avstånd och inte trängs i affärerna, de som uppsöker ÅHS vid minsta misstanke om att vara smittad.

Kort sagt: Vi välkomnar alla som inser att i pandemitider så måste man i respekt för sin omgivnings hälsa, acceptera att livet inte kan levas som vanligt, utan finna sig i att de restriktioner som finns, finns för att skydda befolkningen från att insjukna i corona.

I dag har vi nämligen en samhällssmitta på Åland, då en person insjuknat som inte varit utom Åland, eller veterligen inte heller varit i känd kontakt med någon som kommit hem från en utlandsresa. Så fortsättningsvis gäller alla de restriktioner som satts upp av myndigheterna.

Med önskan om en trevlig midsommar till er alla.

RUNA LISA JANSSON