DELA

Visst sänks skatter

Till Daniel, som svar på mess i tisdagens Nya Åland.
På 1990-talet höjdes skatteprocenten i Mariehamn. Det var i samband med den så kallade laman. Stadens ekonomi djupdök på ett år och inkomsterna minskade med 30 procent. Då höjdes skatteprocenten för att sedan sänkas igen i slutet av 1990-talet då ekonomi gick mycket bra igen. Skillnaden nu och då är att på 1990-talet hade staden sparat pengar. Vi hade tillgångar som vi kunde jämna ut nedgången med. Det har vi tyvärr inte idag.

Bilskatten som du nämner om i ditt mess är en riksskatt. Med andra ord besluter regeringen och riksdagen om bilskatt. Om de inte håller sina löften tycker jag att du ska rikta din kritik mot dem som bär ansvaret för beslutet om höjd bilskatt, inte mot stadens politiker.
En sak till som kan vara bra att veta är att den faktiska skatten är drygt 12 procent, eftersom det finns så pass generösa avdragsmöjligheter.
Hälsningar
Barbro Sundback (S)