DELA

Visst är banorna till för alla!

”Kommuninvånare och församlingsmedlemmar” undrar i onsdagens tidning (2.2) om inte motionsbanorna i Jomala är till för alla.

Jomala kommun har sedan år 1979 rätt att använda församlingens mark till en belyst motionsbana. Under vinterhalvåret prioriteras skidåkningen. Jomala kommun har ett avtal med Ålands skid- och skidskyttecentrum, enligt vilket parterna har ett gemensamt mål och intresse att tillhandahålla allmänheten skidmöjligheter som ett led i friskvårdsarbetet. För att banorna ska vara så bra som möjligt visar erfarenheten att fotgängare och joggare under skidsäsongen måste hänvisas till andra leder. Skyltarna som informerar om detta har satts upp efter muntligt tillstånd av församlingen.

I och med att det är Ålands skid- och skidskyttecentrum som upprätthåller banorna under skidsäsongen har bolaget möjlighet att ta en avgift för den service det erbjuder. Avgifterna för skidkorten avser att täcka en del av de kostnader bolaget har för att iordningställa skidspåren och underhålla och hålla den utrustning som bolaget äger i drift, under såväl snörika som snöfattiga vintrar. Viktigt att komma ihåg är att bolaget inte har några lönekostnader, alla arbetar ideellt.

sammanfattningsvis, banorna är till för alla, men banornas användningsändamål anpassas efter årstid.
Tom Liljeblad
Fritidschef, Jomala kommun