DELA

Visit Åland har redan sparat

I tisdagens Nya Åland säger näringsminister Fredrik Karlström att Visit Ålands kommande sparbeting inte kommer att handla om ”någon liten procent” indikerande rejäla nedskärningar i landskapsbidraget. till Visit Åland. Faktum är att bidraget från landskapet kraftigt urholkats sedan år 2000 då det var 1 201 000 euro. För 2012 är bidraget 1 190 000 euro men för att realt motsvara bidragsnivån för år 2000 borde bidraget för 2012 vara hela 1 450 000 eller närmare 21 % högre, omräknat enligt konsumentprisindex. Förmodligen ger en omräkning enligt förändringarna i konsumentprisindex en för låg summa eftersom lönerna utgör en avsevärd del av Visit Ålands kostnadsmassa och lönekostnaderna har stigit snabbare än vad konsumentprisindex anger.

Hur som helst, faktum är att Visit Åland i dag realt sett har minst en kvarts miljon euro mindre i landskapsbidrag än år 2000. I praktiken innebär detta att Visit Åland redan tvingats göra stora reella inbesparingar viket inneburit en kraftig neddragning av resurserna för direkt säljfrämjande åtgärder.Självfallet kan näringsministern propsa på att ytterligare en kvarts miljon eller mer skall bort. Detta kan dock inte kallas en offensiv näringspolitik och torde dessutom stå i direkt motsatsförhållande till intentionerna i den turismstrategi som landskapet fastslagit,dvs att stärka förutsättningarna för den åländska turistnäringen.
Boris Ekman