DELA

Visioner finns!

Kommundirektörerna i skärgården ordnade en form av ”hearing” av partierna häromdagen, lite väl internt kan jag tycka, men bra att något görs.

Lite fundersam blir jag när kommentarerna, åtminstone de som synts i tidningarna, är att partierna inte har visioner för skärgården. I socialdemokraterna finns en grundanalys av att de som bor i skärgården är en grupp som pga av sitt perifera läge har svårt att påverka och utöva inflytande. Därför läggs extra engagemang inom partiet för skärgården och vi har valt att både jobba fram en vision och ett speciellt program.
Visionen är viktigt, den pekar åt vilket håll man ska sträva. Programmet pekar ut viktiga områden som kräver stöd och förändring, som t ex ett helt nytt skärgårdstrafiksystem, ett starkt stöd för unga i skärgården.

Vår vision är att år 2020 ligger skärgården mitt i världen, där finns goda förutsättningar för nytänkande och framtidstron är stark. Invånarantalet har ökat och ungas åsikter och idéer tas till vara. Hållbar utveckling är en grund för de politiska besluten och det globala perspektivet finns alltid med.
Skärgårdsborna lever ett miljövänligt och modernt liv nära naturen och kulturlivet blomstrar. Boendet och kommunikationerna, ja hela livet bygger på de senaste inom teknikutvecklingen och skärgården är den första regionen som fungerar helt enligt ett modernt kretsloppssamhälle. Skärgårdsborna kombinerar gammal traditionell kunskap om naturnära liv med ett solidariskt liv med natur och andra människor. Skärgården ses av hela Åland som en attraktiv resurs med en småskalig infrastruktur och ett fantastiskt läge.
Läs vårt program www.socialdemokraterna.ax
Mia Hanström (s)
http://miahanstrom.blogspot.com