DELA

Vision och genomförande mot hållbarhet växer fram

Det är en glädje att arbetet med ett hållbart, bärkraftigt Åland har fått en bra start och att engagemanget och gensvaret är stort. Tillsammans arbetar nu delar av tredje sektorn, det privata näringslivet och vi inom det offentliga, både inom politik och förvaltning, för att definiera målen och vägen mot ett hållbart Åland.

En bärkraftig samhällsutveckling är en del av det åländska samhällets ursprung. Vi som bor på en ö är tryggast när vi är så självförsörjande som möjligt och kretsloppen fungerar väl. Historiskt har människorna här tagit hand om varandra och den omgivande naturen. Hela tiden med ambitionen att lämna över stafettpinnen till nästa generation, i minst lika bra skick som den var när man tog emot den. Deras ansträngningar har skapat ett starkt och robust välfärdssamhälle som vi nu tillsammans med kommande generationer ska fortsätta att värna och utveckla.

Samtidigt är varken det åländska eller globala samhället idag hållbart. Det är uppenbart när vi ser hur klimatet ändrar och temperaturen stiger. Naturen ger oss många väckarklockor, vi har vaknat och nu kavlar vi upp ärmarna för att arbeta mera hållbart.

Med insikt i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens gick de folkvalda, i lagtinget och landskapsregeringen, år 2014 in för en gemensam strävan mot en till fullo hållbar utveckling på Åland senast 2051.

Den gemensamma strävan ska genomföras i enlighet med en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Vår gemensamma agenda innehåller en vision, strategiska utvecklingsmål per 2030, exempel på tänkbara indikatorer för uppföljning av målen samt stödstrukturer för agendans förverkligande. Stödstrukturerna syftar till att hjälpa alla, som vill bidra till förverkligandet, att gå från tanke till handling.

Agendan har arbetats fram av hundratals personer, expertpaneler och manifesteras genom evenemanget Forum för samhällsutveckling som hålls idag i Alandica.

Processen hade sitt avstamp i och med evenemanget Forum för samhällsutveckling i februari 2016, då alla som bor och verkar på Åland bjöds in till att vara med och förädla en gemensam vision. Den lyder så här: ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. I den ryms målet om det bästa tänkbara Åland vi tillsammans kan föreställa oss.

Parallellt med att Åland har definierat sin agenda har världen gjort detsamma. I september 2015 antog FN:s alla medlemsländer Agenda 2030, med sjutton globala och hållbara utvecklingsmål för världen. Förverkligandet av den lokala agendan för Åland utgör samtidigt det åländska, om så i det lilla, bidraget till genomförandet av Agenda 2030.

Med engagemang och medvetna handlingar i allas vardag samt genomtänkta förädlingar, rätt val och rätt beslut hos aktörer i samhällets alla sektorer, rör vi oss tillsammans mot visionen.

Det känns hoppfullt och rätt.

Katrin Sjögren,
lantråd (Lib)

Camilla Gunell,
närings- och miljöminister (S)

Wille Valve, socialminister (MSÅ)