DELA

Visa viljekraft i dag

Förhandlingarna om inmatningstariffen för den åländska vindkraften blev som ett långdraget schackspel mellan Åland och Finland. Spelet pågick från år 2008 och slutade med det grymma beskedet 05.20.2016 om schackmatt.

Både det juridiska, självstyrelsens behörigheter, och den politiska, Finlands riksdag röstade med siffrorna 149 för och 35 mot, utredningarna och förhandlingarna gav klartecken för att Åland skulle delta i stödsystemet. Schackmatt blev det på grund av en slags patt-situation. Landskapsregeringen fick ingen chans mera att agera och som orsak gavs att “Finland redan uppnått det nationella mål för andelen förnybar energi som EU har uppställt förår 2020 samt att i statsbudgeten finns inget anslag reserverat för kostnader för produktionsstödet för el som produceras i vindkraftverken i landskapet. På grund av det strama ekonomiska läget finns det inte heller någon marginal i statsfinanserna som skulle göra det möjligt att reservera anslag.” (citat: Anne Berner, Ålandsministern).

Bägge orsaker kan synnerligen ifrågasättas!

Det politiska spelet är slut och trots detta resultat, låter det nu unisont bland makthavande att vi ska ha goda relationer till Finland. Alla de som fortfarande är frustrerade, bör visa sitt bestämda åsikt om detta slags ”förhandlingar”. Vanliga medborgare kan visa makthavarna att beslutet om inmatningstariff ska omprövas. Ålänningarna kan visa stark viljekraftkraft med att gå ihop tillsammans: med att till exempel demonstrera, som våra bönder har gjort, eller få tusentals namn på protestlistor, som det nu har på kort tid gjorts för att få ha Chipsens Haraldsby-fabrik kvar på Åland, alternativt att använda av sig medborgarinitiativet, så som föreslogs till lag om förbud på plastkassar vilka nerskräpar havsmiljön.

Demonstrationen för den åländska vindkraften sker nu idag, mitt på dagen, på Torget i Mariehamn. Vi fick inte lov att demonstrera framför Lagtingshuset med beskedet: “Man måste bete sig som folk!” Var och en kan fundera efter att läst denna insändare, vilka det egentligen är som inte beter som folk!

Rauli Lehtinen

arrangör av demonstrationen