DELA

Visa Pommern i hela sin skepnad

Jag följde med spänning Roger Janssons presentation av den tilltänkta torrdockan för Pommern under stadsfullmäktigemötet för för några veckor sedan.Vad som förvånade mig mycket var att själva torrdockan berördes väldigt litet men däremot sattes stort focus på den planerade förbindelsegången samt funktionerna runt torrdockan.

Intressant var att torrdockan nu döpts om till ”dockan” pga att Pommern kommer att ligga i vatten även i fortsättningen? Av den anledningen skall dockan förses med en vattentät port mot norr så att man skall kunna avlägsna Pommern, säkerligen för framtida reparationer av skrovet.

Det var även intressant att presentationen inte verkade beröra ledamöterna i fullmäktige trots att presentationen gjordes i början av mötet. Ingen debatt uppstod.

När jag nu tagit del av den skiss som stadsarkitektkontoret gjort upp gällande dockan, blir man ytterst fundersam huruvida detta överhuvudtaget är möjligt. Man skall utföra en docka i betong som har formen av ett fartyg, med spetsig för och tvär akter! Platsen skall bli ungefär där Pommern nu ligger med en liten förskjutning och vridning. Jag undrar om man överhuvudtaget har tänkt på att vattendjupet utanför Pommern idag är ca 18 m och hur långt det är från sjöbotten till berg är det ingen som vet!!!!

För att utföra denna docka kommer man att vara tvungen att torrlägga området runt dockan och utföra arbetet i torrt tillstånd. Detta har man absolut inte beaktat vare sig vad gäller själva utförandet och absolut inte vad det gäller kostnader. Man kan inte utföra en docka till ett gott resultat och rimligt pris med att arbeta under vatten med dessa djup. Man skall komma ihåg att Pommern är ett stort fartyg. Jag anser att man i första hand måste koncentrera sig på hur man skall förvara Pommern och var den bästa platsen för förvaringen är.

Min och fleras uppfattning är, att platsen för Pommern skall vara precis bredvid nuvarande kaj om man skall förvara henne i torrt tillstånd. Här är vattendjupet rimligt för att arbetet skall kunna utföras i torrt tillstånd. Förslagsvis kan man tänka sig följande alternativ till förvaring:

A. Man bygger en betongplatta på balkar som stöds av pålar som grundläggs mot berg.

Efter detta lyfts Pommern upp på plattan och kommer då att visa sig i hela sin skepnad från såväl land som vatten. Då skulle Pommern ha sitt på det torra samtidigt som hon skulle bli helt unik i hela världen pga av sin placering. Detta skulle ge mycket pr för Mariehamn och Sjöfartsmuseet.

B. man bygger torrdockan vid den befintliga kajen med storlek som passar för Pommern.

Det är nu viktigt för kommittén att fundera, så att inte en massa resurser och skattepengar används i onödan.

Sten-Åke Häggblom