DELA

Visa hur vi vilja ena

På tal om 1. Samverkan 2. Över 80 olika nationaliteter på Åland 3. Allting materiellt och antimateriellt: i respekt för dessa tre:

”Många är åländska kvinnor och män

som vilja mänskor ära.

Oro kan hota, men saltstänkta än

i frihet hjärtan vi bära.

Klart vill vi samla vårt örikes folk,

arbeta med fred som kan rena.

Lysande inom var mänska som tolk:

Visa hur vilja ena

Visa hur vi vilja ena.”

Ur S:t Olof 2016

Copyright: janis51

Varma hälsningar:

Pastor Jani