DELA

Visa handlingskraft och stöd kommunerna

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. Istället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen. För att de omtalade hjulen ska rulla är det därför avgörande att den offentliga sektorn beter sig tvärtom. Viktigt är att landskapsregeringen och kommunerna inte permitterar och avskedar sina anställda.

Viktigt är att planerade offentliga investeringar genomförs. Under 1990-talets så kallade lama drog man på investeringarna eftersom räntorna var så höga. Detta är inte fallet nu. Tvärtom har en svag tillväxt under lång tid bidragit till sällsynt låga räntor. I Mariehamn behöver grundskolorna rustas upp, Lilla Holmen och stadens övriga rekreationsområden behöver få en ansiktslyftning och staden äldsta byggnadsbestånd borde skötas. Rådhuset står fortfarande och gapar tomt.

För nästa exakt ett år sedan lämnade undertecknad tillsammans med Robert Liewendahl, Ulla Holmström, Dennis Björk, Jonny Andersen och Gun-Maj Lehto över ett väl genomarbetat förslag om en ombyggnad av Doktorsvillan till stadsstyrelsen. Ett ypperligt objekt att förverkliga nu. Under 1991-1995 års kris det vill säga ”laman” iordningställdes bland annat Vårdö Bönehus och Vårdö skolmuseum.

Även om orsakerna till coronakrisen är andra än de som förorsakade laman på 1990-talet så är effekterna likartade. Hög och långvarig arbetslöshet måste undvikas. Arbetslöshet skapar långvariga skador på ekonomin och drabbar de ekonomiskt mest utsatta i vårt samhälle. Vid sidan av de direkt drabbade får kommunen ta den största smällen.

Kostnaderna för utkomststödet ökar kraftigt, köpkraften minskar och risken för psykisk ohälsa ökar. Minskade skattintäkter och ökade kostnader försvagar kommunernas ekonomi.

Coronakrisens särdrag är att den kan slå ut delar eller hela äldreomsorgen om smittan får fotfäste bland de äldre och den personal som sköter dem. Också detta ansvar ligger på kommunerna. Eftersom all hälso- och sjukvård ligger på ÅHS är det nödvändigt att nya samarbetsformer skapas mellan kommunernas äldreomsorg och ÅHS. Något som är nödvändigt oberoende av coronaviruset eftersom kommunernas äldre blir allt fler och kräver allt mer hälso- och sjukvård.

När denna kris är över hoppas jag att samarbetet fått nya former som blir permanenta. De äldres bästa måste vara i fokus istället för en evig kamp om vem som ska betala.

I sin krönika ”Kommunerna behöver mer pengar – nu” är Edgar Johansson inne på samma linje som socialdemokraterna. Han gör vissa markeringar som antagligen ska uppfattas som en distansering från det socialdemokraterna hela tiden framhållit. Men det är en bagatell. För oss är det viktigaste att kommunerna nu får ekonomiskt stöd från regeringen.

Det biter kanske bättre på finansministern och kommunministern när Johansson säger samma sak som socialdemokraterna. Det man kan oroa sig för är att stödet till kommunerna dröjer för länge. Det borde vara klart nu och betalas ut innan alltför stor skada är skedd. Regeringens företagsstöd verkar inte fungera.

Se nu till att stödet till kommuner ger resultat. Lär av Magdalena Andersson. Hon har handlingskraft. Likaså Sanna Marin och hennes regering i Helsingfors.

BARBRO SUNDBACK (S)