DELA

Vintern är här

Bor du in den åländska skärgården har Landskapsregeringen beslutat att vinter skall gälla inom skärgårdstrafiken. Genom att införa kortrutt, kan vi flytta fram vintern och spara pengar.

Liberalerna har inskrivet i partiprogrammet att kortrutt skall införas för att ge skärgården de förutsättningar som regionen behöver. I de andras program är det mycket diffusare. Resurser skall fördelas jämnt, inte som nu. Alla som följt med ser att en stor del av skärgården offras på bekostnad av en annan del, när resurserna skall fördelas. Kökar måste få sin trafik till Hastersboda asp. Sottunga skall ha en anslutning till tvärgående. Fast förbindelse mellan Föglö och f Åland genom hjälp av privat finansiering.

Dessa satsningar sparar pengar och ger framtidstro för en region som behandlats illa av sittande ÅLR. Skärgården behöver en representant som tänker på hela skärgården och inte utelämnar någon. I år är alla röster ännu viktigare.

Mikael Staffas (Lib)