DELA

Vinst och vinstintressen

I sin ledare 23.2 målar Niklas Lampi ut företagsamhet och vinster i svart och vitt, för oss eller mot oss. NL uppmanar lantrådet Camilla Gunell att bekänna på vilken sida hon står. Det som senast visat att det finns företagarfientlighet inom socialdemokratin enligt NL, är Barbro Sundbacks uttalande om vad hon anser om vinstintressena betäffande försäljningen av ÅCA-huset och det planerade bostadsbygget vid sjukhusrondellen .

Hela Emmaus på Åland tror jag mig veta att BS är initiativtagare till, lika som att staden en gång köpte huset för Emmaus och den typ av verksamhet de bedriver. Med all rätt har hon rätt att känna indignation! Själv knöt jag näven i fickan, först när villkoren för att utveckla Emmaus försvårades, sen när det blev faktum att någon bjudit över ett av Ålands mest lyckade företag för hjälpverksamhet och miljöarbete. Nu vill jag tro att medvetenheten om Emmaus och hela ÅCA-husets betydelse för så många människor, inte var känt för köparna.

Och är det så lämpligt att klampa in med stora hyreshus i ett sedan årtionden idylliskt bostadsområde? Har inte stan ont om egnahemstomter längre? Vårt samhälle är så litet att det även här måste gå att lyssna på de närboende!
Och vinst vill väl de flesta göra! Inte minst jag.

Det är metoderna att göra vinst på och ibland hur vinsterna används som kan och bör diskuteras! Inte minst i en värld med så stora orättvisor och ständigt tilltagande miljöproblem. Varje jul hoppas jag på en lägre julhandel, inte förorsakad av ekonomisk kris utan för att vi försökt minska konsumtion och expansion av jordens resurser och förhoppningsvis fokuserat ännu mera på medmänsklighet. Som Emmaus.
Isabel Kvarnfors