DELA

Vinnar Åland på invandring?

Man undrar vilka företag Anders Ekström företräder. Att det skulle vara alla företag på Åland, som skulle ha en fördel av massinvandringen till Åland har jag svårt att tro. Att livsmedelindustrin samt byggsektorn och offentliga sektorn och alla företag som får en del av skattepengar skulle öka i omsättning.

Men hur ställer sig de andra företagen som sliter hårt för lönsamheten, är dessa lika förtjusta i Anders Ekströms massinvandring? Det har ju påpekats hur fattiga flyktingarna är, och beronede var man kommer ifrån så är utbildningen mycket låg och i vissa fall obefintlig. Eftersom de behöver mat, husrum och omsorg så ökar skattetrycket för skattebetalarna i första hand.

Om man jämför med Sverige så undrar jag varför svenska företag rekryterar IT-folk och ingenjörer från Indien och fjärran östern när förorterna svämmar över av invandrare och flyktingar. Är det en sådan utveckling Anders Ekström vill ha? Och till sist. Pengarna styr världen oavsett om man är Blå eller Röd.

Jack Sjölund