DELA

Vindkraftens framtid på Åland

Hej bästa riksdagsledamot, under en längre tid har jag med stort intresse följt utvecklingen av vindkraftutbyggnaden på Åland. Under studietiden har jag funderat över vilken sektor som har störst potential att göra mest miljönytta. Jag har kommit till slutsatsen att energisektorn kan ta det största klivet mot ett hållbart samhälle. Löser vi energifrågan löser vi väldigt många andra miljöproblem.

I år var tiden mogen att fördjupa mig i vindkraftsfrågorna. Jag har i dagarna avslutat en högskolepraktik som skett via AMS på det åländska vindkraftbolaget Allwinds. Tiden har varit lärorik och många frågetecken har rätats ut, dock inte alla. Jag syftar främst på inmatningstariffsystemet för förnyelsebar energi.
I juni 2013 gav staten grönt ljus till Ålands möjlighet att ta del av inmatningstarifferna. Då hade det gått 2 år sedan produktionsstödet avskaffats och Åland lämnats utanför det nationella stödsystemet. Nu är väntan ytterligare 2 år fram till 2016, den tid tjänstemän på handels- och industriministeriet har på sig att skriva villkoren för Ålands deltagande. Vad jag förstått har vindkraftbolagen inget inflytande i processen och ska så inte heller ha. De har heller ingen insyn vilket för mig är mindre förståeligt.

Under min praktiktid har jag fått många verktyg för främjandet av vindkraftens utveckling som är inom vindkraftbolagens ramar. Ramarna gör att de åländska vindkraftbolagen nu sitter fast i väntsalen i händerna på tjänstemän och politiker. Jag som privatperson och ålänning vill bidra till att korta ner väntetiden och ber därför om råd vad som kan göras. Nedan följer några frågeställningar;

%u2022Vilka möjligheter finns för att påskynda processen, både i fastlandet och lokalt? Vore ett sådant försök kontraproduktivt då staten först efter många om och men gått med på att inkludera Åland?
%u2022Kan frågan i riket prioriteras högre bland berörda tjänstemän?
%u2022Motsvarar den lokala politiska prioriteringen de miljömässiga och ekonomiska vinster som ett påskyndande av vindkraftutbyggnaden kunde innebära?

Vindkraftens utbyggnad på Åland ser jag ur ett större perspektiv. Klimatpolitiskt är det allvar nu, än mer år 2016 med 2 gradersmålet redan framme runt knuten. Väntan på inmatningstarifferna är där den åländska vindkraftens framtid står idag och hindren måste röjas snarast. Jag är övertygad om att en snabb vindkraftutbyggnad är Ålands bästa chans att tänka globalt, agera lokalt och ta ett jättekliv mot ett hållbart samhälle.
David Ståhlman
Magisterstuderande i miljöveteskap