DELA

Vindkraften kräver intressebevakning också i riksdagen

Vindkraften är en oerhört viktig fråga för Åland och därför måste intressebevakningen av den fungera – också i riksdagen. Åland har de bästa platserna för vindkraft i hela landet och det är således viktigt att vi kan vara med i det nationella systemet med inmatningstariffer. Det har varit ett långt, svårt och mödosamt arbete som nu är på slutrakan. Det är viktigt att nu ro det i land i riksdagen.
Just därför reagerade jag på Elisabeth Nauclérs uttalande i saken när hon hänvisade till en artikel i Ålandstidningen den 16.1. Hon konstaterar att det ”verkar som att kostnaderna för statens administration är betydande eller snarare oerhörda”, men tar inte desto mer ställning till saken.

Det gör dock Sara Kemetter (S), som i måndagens Nyan skyndar sig till Nauclérs försvar. Kemetter tycker att administrationskostnaderna i stället måste ”beaktas som en detalj”. Nauclér och Kemetter verkar således inte vara överens sinsemellan ifall kostnaderna är oerhörda eller bara en detalj.
För mig gav det här skäl till oro och jag lusläste därför regeringens proposition till riksdagen och dubbelkollade saken med tjänstemän i Helsingfors.

I riksdagens proposition talar man nämligen om tre vindkraftverk, i stället för tre vindkraftsparker. Det var det som föranledde beskrivningen att projektet nu verkar bli närmast absurt dyrt för Åland. Men, i propositionens bilaga 1 framgår det att de tre vindkraftverken i själva verket är just vindkraftsparkerna: Långnabba I, Långnabba II och Stenarna. Det är alltså terminologin som skapat missförstånd. Det missförståndet orsakade i sin tur oro hos många ålänningar. Att Elisabeth Nauclér därför kommenterade hela ärendet med ”hur det går det får bara den som lever se”, spädde på den oron.

Mats Perämaa (Lib) skyndar sig också in i debatten, i gårdagens Nyan. Problemet är att inte heller han verkar ha bekantat sig med själva propositionen. Det skulle vara bra om han först kollade fakta innan han svingar runt med stora släggan. För också Perämaa hävdar nu felaktigt att kostnaden skulle vara 500 000 euro per vindkraftsverk i stället för per vindkraftspark, något som alltså inte stämmer. Överlag skulle det vara viktigt med mindre tyckande och mer vetande – och då måste man också läsa själva propositionerna.

Jag minns när vindkraftverket Preciosa monterades i Eckerö för precis 20 år sedan. Det var och är en symbol för framtidstro och ger grön energi. De vindkraftverk som nu projekteras kommer ge sex gånger mer energi än Preciosa. Den tekniska utvecklingen går framåt och det gör också den viktiga energiomställningen till förnybar energi. Just därför behöver intressebevakningen fungera.
Ålänningarna förtjänar ett riktigt val där tillkortakommanden inte slätas över eller tystas ner i samförstånd och där oklarheter inte får diskuteras. Man måste få debattera i en västerländsk demokrati så att alla människor själva får besluta om de vill har mer av det gamla eller om det är dags för nya tag.
Mats Löfström
Riksdagskandidat