DELA

Vindkraft viktig fråga

Vindkraften en viktig fråga inför nästa mandatperiod!
I och med att garantierna för Finlandskabeln klubbades igenom i lagtinget har det öppnat upp dörrarna för en större expansion och export av vindkraft på Åland.
Idag försörjs de åländska hushållen till 23% av vindenergi, men den här biten kunde bli mycket större om vi får rätt politiker som lobbar för frågan i Helsingfors i och med nästa mandatperiod.

De projekt som nu är på gång är Långnabba i Eckerö med 6 nya vindmöllor och Stenarna i Hammarland som skulle få 8 möllor. Båda dessa projekt kostar tillsammans ungefär 50 miljoner euro (privata investeringar eventuellt statligt stöd via feed-in tariffer) vilket inte är några småpengar. Kommer dessa projekt igång så har vi en egen vindelproduktion på 70% och lägger vi till projektet i Östra skärgården så kan vi exportera vindel samtidigt som vi själva kan leva på 100% vindenergi bara det blåser. Så varför startar inte byggnationen igång då all projektering är klar?
Svaret är att man inte har fått klartecken från den finska regeringen att få gå med i de så kallade ”Feed-in” tarifferna genom vilka staten kunde ge understöd. Hittills har tolkningen varit att vi har egen näringslagstiftning på Åland så därför skall man inte blanda sig i den åländska näringspolitiken. Lite konstigt är ju det hela då man i all finländsk statistik vill tillgodogöra sig den åländska vindelproduktionen för att få det att se bättre ut i den nationella miljöstatistiken.

Att satsa på miljön är någonting som är viktigt för hela Finland. I och med Finlandskabeln skulle man nu kunna få miljövänlig el även på fastalandet där satsningarna på vindenergi inte alls är lika stora. Finland behöver bättra på sin miljöstatistik och lägger vi korten rätt i förhandlingarna med den finska regeringen i kommande period så tror jag att vi kan mötas på vägen i en ”win-win” situation.
Nina Danielsson (M)
lagtinget 175