DELA

Vindkraft syns alltid

En sak är jag helt överens med Bruno Fransholm om: vi borde (måste) få en förening som han föreslår, till exempel Ålands landskapsskydd. Men i mitt tycke är det inte vindkraftverken som är problemet utan som som både förstör naturen och förbrukar naturresurser, som att förstöra Stornäset med en golfbana och motorbanan i Eckerö, för att nämna två problem. Naturen får hela tiden ge vika för människans framfart, visserligen är takten på Åland inte lika hemsk som ute i världen, där till exempel regnskogarna är i farozonen. När vindkraftverken på Båtskären planerades så kämpade folk på Lemlandssidan hårt emot, månne deras strandtomter och stugor sjönk mycket i värde? EU-pengarna vi kunde fått rök all världens väg på grund av förseningen.
Vi har vår Sverige-kabel som en navelsträng. När den ibland brister är det inte mycket som fungerar på Åland förutom lite på östra sidan som är kopplat till fastlandet. Elandelslaget skriver att i deras elinköp utgör kärnkraft 13,0 % och 24,6 % fossil kraft.

Jag tycker att vi måste satsa på vindkraft i större skala än nu för att minska på nämnda procenttal. Kunde vi bygga osynliga vindkraftverk så skulle det vara att föredra, men nu får vi nog räkna med att var vi än bygger dem så kommer de att synas någonstans på Åland.
Själv har jag många gånger lekt med tanken på ett eget verk, men det är två faktorer som talar emot. Bergknallen är mindre än fem meter högre än omgivningen och ”lädret” är inte tillräckligt välfyllt.
Lennart Karlsson
Kastelholm