DELA

Vindkraft, solkraft, elbilism = nya tag

Långstenarna samarbetsprojektet är sådana nya tag som Åland behöver.

16 nya vindmöllor beräknas vara färdiga om 2 år till hösten 2017.

Detta beräknas öka åländska vind elens andel från nuvarande 25% till 75%.

Även solkraften har en ljus framtid. I USA har solkraftens pris redan sjunkit till 4.45 cent/kWh. Detta genom att kostnaderna för solkraft sjunkit och effektiviteten stigit.

Jag önskar att även småproducenterna kunde lättare och med lönsamhet sälja el till elnätet, och på det viset bidra till totala lokala el produktionen. Tillsammans kunde vi kanske komma till närmare 100% egen elförsörjning på Åland. Då kunde vi kanske även i nära framtiden sälja grön el till Sverige, Finland och övriga Europa, dvs de dagar vi har soliga och blåsiga dagar.

Detta skulle även utgöra en underbar underlag till elbilism samt elfärjor, som kunde drivas med förmånlig och miljövänlig åländsk el.

Gard Larpes (Lib)

Sund