DELA

Vindkraft i valet

Alternativ energi är i fokus av flera anledningar, miljön, valet, händelsen i Japan med mera. För riksdagsmannen blir energifrågan också konkret i form av diskussionen om ”inmatningstariffen” som innebär ett pris på strömmen som garanterar lönsamhet i ett antal år. Dessutom ett statligt stöd för en kabel för att förbättra elflödet mellan Åland och Finland och även med Sverige. Den åländska riksdagsmannens position är enkel, det gäller att stöda båda tankarna.

För att ge trovärdighet åt de åländska målen borde något konkret ske också på Åland. De åtgärderna har också en jätteviktig näringspolitisk del och stöder glesbygdens möjligheter.
Det som konkret avses är dels en seriös kartläggning av vindförhållandena på Åland och dels en planering som gör klart var och under vilka premisser vindkraftverk kan byggas.

Det finns en hel del grunduppgifter kring vindförhållandena men mätmetoderna förfinas hela tiden. De här mätningarna måste ske under minst ett år. Det måste också till en diskussion med de kommuner som är aktuella och intresserade. Planer måste uppgöras så att aktörerna på vindkraftsmarknaden kan planera och jobba med konkreta projekt. Planeringen är ofta tidskrävande, 1 – 3 år är inte ovanligt. Besvär och betänkligheter måste lösas så långt möjligt å förhand.

Här har landskapsregeringen, kommunerna och vindkraftsaktörerna något att ta tag i. En färdig planering och kunskap om vindförhållandena skulle ge Åland ett bra läge när besluten är tagna. Ett läge som ger ekonomiska och miljömässiga fördelar.
Lennart Isaksson (M)
riksdagskandidat