DELA

Vinden drar, skeppet far?

Ålänningarna har alltid varit ett sjöfarande folk och utnyttjat vinden. Förutsättningarna att ännu en gång dra nytta av vinden, denhär gången för energi har förbättrats efter landskapsregeringens insatser i Helsingfors. En stor eloge till lantrådet Viveka Eriksson, ministrarna Mats Perämaa och Roger Eriksson och senare Torbjörn Eliasson för ett långsiktigt, idogt, och nu förhoppningsvis framgångsrikt arbete som kan få stor betydelse för hela landet och landskapet. Mycket återstår att lösa i samråd med riket. Det är viktigt att man har kommit ifrån misstroende och justitseri. Nu kan parterna i samråd återgå till praktisk politik som gynnar hela landet och miljön.

Ett vindkraftsalternativ kan på sikt för Ålands del innebära att man till stor del kan bli självförsörjande på energi och ha en viss export av el. Redan det sparar miljoner i inköp för energi plus att man närmar sig Europas gemensamma mål att skona miljön. Kommer man vidare i uppgörelsen mellan Åland och riket är det upp till energibolagen att uppfylla löftena om sänkta energikostnader, vilket skulle gynna näringslivet. Satsade samhällsmedel bör också komma medborgarna till del. Följande dimension i utvecklingen som liberalerna pekat på är att Åland med sina korta avstånd vore mycket lämpligt område för elbilar vilket skulle skona vår närmiljö ännu mer. Elleverantörerna är beredda att fixa tankningsställen för elbilar.
Med förhoppningar om fortsatta framgångsrika förhandlingar.
Rolf Lindqvist