DELA

Vilseledande om avdrag

Det är lätt att ryckas med av socialdemokraten Tony Wikströms positiva, euforiska och kanske lite självförhärligande anförande i budgetdebatten i lagtinget den 16 november.

Men om man börjar analysera innehållet i anförandet blir man gruvligt besviken på brister i anförandet.

Det är särskilt två saker i hans anförande som måste korrigeras; Wikström hävdar att Åland är skuldfritt och att det föreslagna avdraget från kommunalskatten ska ge 100 euro mera per år i plånboken till dem som tjänar under 35 000 euro per år.

1. Pensionsskulden

Landskapet Åland har en pensionsansvarsskuld på cirka 340 miljoner euro.

Pensionsskulden kostar i landskapsbudgeten cirka 13 miljoner per år och beräknas öka de kommande år. Så visst har landskapet en skuld, t.o.m. en stor skuld.

Pensionsskulden borde finnas på synlig plats i balansräkningen så att lagtingsledamöterna och allmänheten inte luras tro att den skulden inte finns.

2. 100 euro mera i plånboken

Wikström är helt euforisk när han kommer till att det i budgeten finns förslag om ett avdrag som ska minska kommunalskatten med 100 euro per år för personer med mindre än 35 000 euro i årsinkomst och hävdar att det blir 100 euro mera i plånboken. Tyvärr stämmer inte detta; avdrag kommer enbart till nytta för dem som har en beskattningsbar inkomst överstigande (11 000 för pensionärer) 13 900 euro i förvärvsinkomst och upptill 35 000 euro per år.

Att då breda ut sig och raljera om att denna inkomstförstärkning (i bästa fall cirka 8 euro per månad) ska räcka till att köpa galonbyxor och/eller något annat är ju patetiskt och vilseledande.

Personligen tycker jag det är skamligt av regeringen att komma med ett så futtigt (litet) och till stor del missriktat förslag, som dessutom inte hjälper dem som på riktigt behöver hjälpen på Åland. Jag hade förväntat mig att denna regering skulle ta tag i det ekonomiska utanförskapet på riktigt och bistå de ensamförsörjare och barnfamiljer, som i vardagen har det tungt och verkligen behöver ekonomiskt stöd.

Ålands framtids motion och idé om ett fördubblat ensamförsörjarstöd, möjligen ännu mera riktat, skulle kunna bidra till att ge dessa grupper lite mera i plånboken. Särskilt om man från landskapsregeringen också säkerställer att inte utkomststöd och eventuellt andra bidrag påverkas av ett sådant.

Dessutom föreslår ÅF i en annan motion att avdraget på 100 euro per år i kommunbeskattningen ska gälla för alla på Åland.

Rolf Granlund (ÅF)