DELA

Vilseledande info till skogsägare

I er tidning den 29 april säger en skogsägare att avsikten med en stadgeändring antagligen är att ge tilläggsandelarna rösträtt på stämman för att fusionen ska kunna röstas igenom.

S-O Karlsson svarar den 30 april att tilläggsandelarna inte ger någon rösträtt på stämman den 12 maj. Vad han inte berättar, men borde ha sagt, är att om stadgeändringen går igenom kommer tilläggsandelarna att kunna få rösträtt i de två andelslagen som uppkommer, de beviljas medlemskap efter ansökan, och därigenom också rösträtt på den stämma då beslut om en eventuell fusion skall tas.

Finansinspektionen har ingenting emot att styrelsen informerar om den dramatiska verkan på bestämmandet och ägandet en stadgeändring kommer att få.

En som läst stadgarna