DELA

Villkorat ja till kärnkraft

Energifrågorna är viktiga för framtiden och är därmed viktiga i det riksdagsval som står inför dörren. Detta visade sig också i den debatt inför riksdagsvalet som hölls under måndagskvällen i Stadsbiblioteket. Där ställdes vi kandidater för frågan om kärnkraften ska byggas ut. Jag och mina kolleger på Allianslistan svarade ja på frågan, men det var ett ja med förbehåll!

För egen del kan jag konstatera att riksdagen beslutat att två nya reaktorer skall byggas detta ser jag som något som inte går att stoppa utan kommer att fullföljas under kommande mandatperiod. Däremot är jag skeptisk till att bevilja flera tillstånd efter det. I stället skall man nu satsa på framförallt två saker. För det första måste vi jobba stenhårt på att minska energiförbrukningen totalt genom energismarta lösningar i allt från teknisk apparatur till byggande. Utan att minska vår energiförbrukning kommer vi att få stora problem att hitta hål lbara sätt att producera den energi som då kommer att efterfrågas.
För det andra ska vi satsa på utveckling av förnyelsebar energiproduktion så som till exempel sol, vind och vågkraft, dessa ska vi sedan växla in och istället fasa ut användningen av fossila bränslen så som kol och olja och i slutändan också kärnkraften.

På den hypotetiska frågan om jag principiellt skulle utesluta en placering på Åland svarade jag nej. Däremot anser jag det som helt osannolikt att det skulle bli aktuellt på Åland då vi här har de bästa förutsättningarna att utveckla de alternativa energikällor som jag beskriver här ovan och därmed skulle det inte överhuvudtaget vara aktuellt med kärnkraft här hos oss!
Johan Ehn (M),
Riksdagskandidat nr 4 , Alliansen för Åland