DELA

Ville föra fram min åsikt

ReplikFolke Sjölunds svar angående riksdagsvalet
För min del ville jag med min insändare endast klargöra min ståndpunkt eftersom pressmeddelandet såg ut som om den parlamentariska valkommittén kommit till ett enigt utlåtande.
Tyvärr var jag förhindrad att delta på det möte som uppenbarligen blev det sista i riksdagsvalsärendet. Själv har jag varit den enda i kommittén som uttalat stöd för att gå in för preferensvalssystemet. Så särskilt förvånad behöver inte Folke Sjölund bli över det. Motargumenten har hela tiden varit ungefär det som Folke skriver i sin insändare. Så efter att ha lyssnat på det tydliga ointresset till förändring av valsystemet så har jag dragit mina slutsatser på följande sätt:
– det är ingen idé att komma med förändringsförslag om man inte får något understöd,
– eftersom övriga i kommittén är överens så återstår endast att skriva en reservation om man är av annan åsikt och
– eftersom arbetsordningen i kommittén inte är att samtliga behöver underteckna kommitténs rapporter så är en skriftlig reservation inte möjlig varför ett eget offentligt ställningstagande är enda möjligheten att anmäla avvikande åsikt. Därav insändaren.

Några reflexioner kring Folke Sjölunds motargument. Hans tanke om att man inte ska ändra i valsystemen för att ”det är viktigt att väljarna känner igen det valsystem som tillämpas” leder ju till den slutsatsen att ingenting ska förändras. Då kan man ju undra varför vi haft en kommitté som sysslat med frågan i ett halvårs tid om det inte är förändring vi vill uppnå, eller hur?
Gällande preferensval:
Preferensval är alltså prövat på andra ställen så det är inget ”rent experiment”. Preferensval skulle som sagt förstärka ersättarens folkliga stöd, från som nuvarande system som haft lägst 2,8 procent till kanske runt 30 procent.
Problemet för Sjölund är att det någon gång kan komma att bli en socialdemokrat som blir ersättare vilket inte är ett problem för folket om man röstat på det sättet. Folkviljan har alltid rätt, som en tidigare riksdagsman med lång erfarenhet sagt.

Sjölund talar om risken att en borgerlig riksdagsman (det korrekta benämningen är väl riksdagsledamot) med preferensval skulle kunna få en socialistisk ersättare. Den risken är väl minimal. Något socialistiskt parti finns inte på Åland vad jag känner till.
Hur som helst så lär det inte bli något preferensvalssystem eftersom det inte finns någon majoritet för det. Det hade varit fräscht att våga förändra valsystemet, men tåget har nog gått för den här gången! Vi får nu se framöver om det finns några ändringsfunderingar på lagtings- och kommunalvalen.

Mörby den 5 november 2008
Jan Mattsson
Ledamot i den parlamentariska valkommittén