DELA

Vill varna andra

Jag läste i en svensk veckotidning, att man ska skriva över det man har till yngre personer som orkar förvalta det när man blir äldre och leva bekymmerslöst. Man kan ändå genom skriftliga avtal med mottagaren förbehålla sig vissa rättigheter som man är intresserad av och som gäller livets slutskede. Precis så tänkte jag när jag skrev över mina tillhörigheter åt yngre personer. Det var ett litet ställe ute i skärgården med tillhörande byggnader, åkerjord, ett litet skogsskifte ner till en öppen strand.

Jag är född och uppvuxen där och jag var den sista som livnärde mig på vad gården gav. Gården har gått i släkt sedan 1500- och 1600-talet. Det hade kunnat fortsätta ännu ett par generationer om allt gått vägen som jag tänkte mig. Men nu gick allt tvärtom.

Enligt gåvobrev, testamente och fullmakt hade jag rätt att nyttja det utan att föranmäla min ankomst till gåvotagaren. Det slutade med att jag blev utlåst.

Därför vill jag nu varna andra att inte göra samma misstag som jag gjort. jag önskar och hoppas att ingen annan råkar ut för något liknande.

K H