DELA

Vill välja åländsk ekomjölk

Varje gång i mjölkdisken ställs jag inför samma val: ekologisk mjölk (vill helst ha ekologisk) eller åländsk (vill stöda närproducerat åländskt lantbruk och Ålands enda mejeri). Ur konsumentsynvinkel vill jag helst välja åländsk ekologisk mjölk. Jag är medveten om problemen med små enheter och volymer, men jag ser också att efterfrågan ökar. Många konsumenter är idag medvetna om ekoprodukternas positiva effekter på närmiljö och folkhälsa. Enligt en artikel i DN har det länge tvistats om huruvida ekologisk mjölk är mer näringsrik än konventionell. I en av de största studierna hittills anser sig brittiska forskare kunna slå fast att ekomjölken innehåller i genomsnitt 68 procent mer Omega-3-fettsyror. Forskarna har under tre år tagit prover på mjölken från 31 olika gårdar.

Så länge inte närproducerad ekomjölk finns är det svårt att skapa efterfrågan. Fler och fler storkonsumenter, ex skolor, storkök, institutioner och företag, borde förbinda sig att köpa åländsk eko-mjölk så att mejeriet vågade ta steget och därigenom ge fler mjölkproducenter möjlighet att lägga om sin produktion.

Barn som växer upp med huvudsakligen ekologisk mat är bevisligen friskare och klarar sig bättre från att drabbas av allergier och känslighet mot olika födoämnen än andra barn. Att många laktosintoleranta dessutom klarar av att dricka den ekologiska, ickehomogeniserade mjölken borde också ge mjölkproducenterna, mjölkkonsumenterna och ansvariga för folkhälsan ökade motiv. Sedan bör vi diskutera prisnivån, så att ekologiskt inte bara blir en förmån för välbeställda.

Om Åland ska bli en grön ö, vilket många önskar, så vore detta ett viktigt steg att ta.
Camilla Gunell (s)