DELA

Vill säga min åsikt utan att bli av med jobbet

Under senare tid har vi kunnat läsa om hur synd det är om dem som har makten, även deras nära och kära.
De måste utstå anonyma påhopp av dem som drabbas av deras maktutövande. Dessa makthavares drömsamhälle är ett där man kan utöva sin makt utan kritik. Många olika konstruktioner har prövats för att uppnå detta under historiens lopp.
Till saken hör också att denna anonyma kritik inte rubbar deras ställning det minsta. Förmågan att ta åt sig av kritik är obefintlig. Makt är alltid förknippad med hög lön och status vilket inte gör den mindre attraktiv, man styr och ställer över dem som föder dem. Maktpyramiden har inte förändrats sedan förhistorisk tid.

Vad är det viktiga i en insändare, innehållet eller vem som har skrivit den? I en anonym insändare är innehållet allt. I en undertecknad kan man fråga sig vad skribenten försöker uppnå. Personlig reklam, en klapp på ryggen av likasinnade, kanske är det valtider. Man skall inte heller blanda ihop två olika saker, anonymitet och nivå på insändare/ mess.

Att kunna uttrycka sin åsikt offentligt och bilda opinion utan att riskera att bli av med jobbet, vräkt, utfryst eller på annat sätt drabbas av detta, är något av grundpelarna i vår demokrati. Speciellt i små samhällen där alla känner alla, som det åländska, är det viktigt att ha möjligheten att få uttrycka sig anonymt.
Kritisera någon i korvkön utanför krogen och du får på käften direkt. Kritisera din arbetsgivare och du är säkert bland de första som får gå när det skall till och permitteras. Inte ens i de bästa av samhällen fungerar detta på något annat sätt. Hur mycket är du beredd att gå ner i lön för att få säga din mening?

Var och en har ett personligt ansvar för sitt handlande, detta borde även gälla dem som har makten. Varje makthavare bör hållas ansvarig för sina handlingar och personligen skyldig att gottgöra dem som drabbats av dennes maktutövning.
Att en person har makt över en annan är ett onaturligt tillstånd i ett civiliserat samhälle. Däremot förekommer det hos t.ex. djur. Som liten på en bondgård kunde jag ofta se ungtupparna strida om vem som kunde stå och flaxa med vingarna högst upp på dynghögen. Där kan vi se likheten till dagens samhälle.

Zze
zzeism.org