DELA

Vill Lib att färre ska bestämma?

I kväll ska Liberalerna på Åland diskutera den aktuella kommunreformen som går ut på att avdemokratisera de åländska kommunerna genom lagstiftning. Mot den bakgrunden vore det viktigt med raka besked då vår uppfattning är att Lib över tid gjort anspråk på att vara hela Ålands parti.

1. Är Lib redo att köra över den kommunala självstyrelsen och lagstifta om kommunsammanslagningar?

2. Hur kan Lib garantera närservicen när beslutsfattandet flyttar från lokalsamhället till någon annan plats?

3. Var menar Lib att besparingarna ska uppstå till följd av centraliseringen om inte grundskolorna ska röras?

4. Hur avser Lib garantera närservicen i framtiden efter en kommunreform?

5. På vilket sätt vill Lib arbeta för att det lokala engagemanget kvarstår efter en kommunreform?

Om man håller fast vid den inslagna linjen att med tvingande lag, i strid med folkviljan bland de allra flesta kommuner, förändra den åländska kommunstrukturen vill vi redan nu flagga för att göra den aktuella reformen till en valfråga för hela Åland i nästa lagtings- och kommunalval.

Åländsk Centers mening är att folkviljan ska avgöra den egna vardagen.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson