DELA

Vill Kemetter förbjuda all djurhållning på Åland?

Föregående vecka hade Kemetter en insändare där hon listar åtgärder för att förbättra Östersjön. Hon vill bland annat styra djurhållning till skogs- och mellanbygder. Det innebär att Kemetter vill ta livet av en hel näringsgren samt stora delar av livsmedelsindustrin på Åland. Klart att det finns problem inom djurhållningen men problemen löses ej genom att flytta verksamheten lång in i t.ex. Karelen. Då nästan hela Finland är avrinningsområde till Östersjön så spelar det inte så stor var läckagen sker, de hittar ut i Östersjön ändå, grovt generaliserat.

Det skulle vara bra om Kemetter vaknade upp och såg vekligheten före hon kommer med lågt begåvade förslag. Att lägga skatt på handelsgödsel är totalt kontraproduktivt. Sverige tog bort skatten 2010 och enligt SCBs statistik så har inte försäljningen ökat efter skatten togs bort. Hade skatten önskvärd effekt, nej. Det enda den bidrog till var att ålägga jordbruket ytterligare kostnader. Det som däremot hjälper är ökad kunskap. Nyligen publicerade AgriFood economics center en studie hur Greppa Näringen projektet i Sverige har fungerat. Studien slår fast att läckagen har minskat på grund av ökat kunnande genom rådgivning, gödslingsnivåerna har varit det samma.

Kemetter , jag skulle vilja ta del av den forskning som bevisar att ekologiskt jordbruk per automatik leder till att Östersjön får det bättre. Växter behöver näring för att växa oavsett om det är konventionellt eller ekologiskt. Görs saker på fel sätt så är det självklart att läckagen blir större oavsett inriktning, naturen gör ingen skillnad vad det är ifyllt i pappren.

Finland är bäst i hela EU vad gäller nitrathalter i grundvattnet, följt av Sverige. Malta och Tyskland är sämst. Hela Finland är klassat som nitratkänsligt område medan Polen vägrar erkänna något område överhuvudtaget varpå de är dragna inför Europadomstolen. Det löser inte några problem för Östersjön att skapa strängare krav in Finland när övriga ligger långt efter oss. Det snabbaste och effektivaste sättet för att få förbättringsresultat i Östersjön är att exportera miljökunnandet som finns i Sverige och Finland till övriga och få dem att komma till våra nivåer.

Leif Hagberg

Utbildad Agronom ekonom