DELA

Vill inte ÅMHM att svenskar ska flytta till Åland?

Visst vill vi vä l att svensktalande svenskar ska flytta till Åland? Visst vill vi att pensionärer, oavsett ursprung, ska få bo och betala skatt här? Eller är vi ålänningar så rika att vi inte bryr oss om de som vill flytta hit, på ålderns höst?

ÅMHM verkar tillämpa reglerna på ett överdrivet rigitt sätt. Paret Karlsson från Sverige har för mycket saltvatten i sin brunn på Föglö. Det är ingen sensation att det finns mycket saltvatten i det så kallade grundvattnet på Föglö. Konstigt vore det annars.

Paret vill rena vattnet och göra det drickbart med tillgänglig teknik, men ÅMHM regerar och vill förhindra paret från Sverige att flytta hit permanent. Var gick det snett? Lever vi kvar i 70-talet, när tyska intressen hotade äganderätten på Åland? Har vårt lagstiftande organ och utskott ingen koll på verkligheten?

Eller är det bara ÅMHM som är rigida?

Vakna.

Mats Sandberg,
debattör

 

Svar på insändaren:

Mats Sandberg konstaterar i sin insändare att ÅMHM tillämpar reglerna på ett överdrivet riktigt sätt. I bilaga 3 till miljöskyddsförordningen (ÅFS 2008:130) finns bestämmelser om utförande av borrning i berg. Enligt punkt 1.2 i bilagan ska borrhål tätas ifall kloridhalten överskrider 100 milligram per liter. Syftet med kravet på tätning är att grundvattnet inte riskerar att förorenas. Formuleringen i punkt 1.2 är väldigt tydlig till sitt innehåll och lämnar inget utrymme för tolkning. Det förefaller som att insändarskribenten anser att ÅMHM ska baka in en lagom mängd godtycke då myndigheter granskar och prövar ansökningar som gäller borrning i berg. ÅMHM tillämpar miljöskyddsförordningen och dess bilaga 3 på samma sätt oavsett om man talar svenska eller något annat språk, är pensionär eller inte. Så kommer även att ske framöver. ÅMHM kan dock ge medhåll till att bilagan är (för?) styvt skriven då den i praktiken förbjuder konvertering av saltvatten från ett borrhål till sötvatten. Hur borrning i berg är reglerad (borde regleras) är en fråga för den lagstiftande makten, inte för ÅMHM.

Robert Sundström,
myndighetsjurist