DELA

Vill ha tydligare klargöranden om Edlagården

Socialnämndens ordförande Ulf-Peter Westmark och socialchef Susanne Lehtinen vill i sin insändare klargöra felaktigheter som framkommit i media om Edlagården och stängningen av samlingsutrymmet.

I insändaren ser jag inte riktigt klargörandet över felaktigheter utan mer en vinkling från de två ansvarigas sida.

Bland annat skriver de att flera av hyresgästerna har varit i kontakt om att de är nöjda med sitt boende och servicen. Det är inte den nuvarande servicen man är missnöjd med och det har jag inte heller hört. Tvärtom så har jag hört att flera av de boende som berömt servicen–hittills.

Frustrationen från oss anhöriga handlar om avsaknaden av dialog med Mariehamns stads socialförvaltning.

Vad vill de för våra äldre? Hur skall vi få samma möjlighet till till exempel andakt eller annan social samvaro för våra äldre? Vad vill Westmark bedriva för äldreomsorgspolitik i staden? Är det att minska ännu mer på personalen och på de äldres möjlighet till social samvaro? I onsdagskväll var det ett möte där boende och anhöriga samlades. Varför kom ni inte dit och klargjorde era synpunkter? Varför var inte ni där och informerade om hur det blir att se ut i framtiden och lyssnade på de boende och anhöriga? Ja det var personal från hemservicen men jag hade gärna sett er från socialförvaltningens ledning där, som har mandat till att ta beslut.

Jag tycker det är respektlöst av socialnämndens ordförande och socialdirektören att skriva att de boende på Edlagården har haft fördelar som de andra pensionärerna inte haft. Man kan inte jämföra de olika boendena.

Vidare skriver de i sitt ” klargörande ” att på de andra ställena så betalar man för samlingssalarna. Hur mycket är det hyrestillägget och för hur stor samlingssal? Vad jag förstått så betalar de boende på Trobergshemmet inte heller för den s.k. festsalen. Enligt Westmark och Lehtinen skall det nu bli rättvist när man lägger ner samlingsutrymmet på Edlagården medan de på de andra ställena får möjligheten att vara med och betala för sina utrymmen. De boende på Edlagården har inte ens fått förfrågan att dela på kostnaden.

Det jag som anhörig skulle velat ha är information om vad som kan göras och hur man kan se att samlingsrummet är kvar för de äldre. Jag kräver inte att hemvårdspersonal skall servera kaffe på andakten. Jag hoppas istället att min mor skall få möjlighet ha kvar sällskapsrummet och köket, framför allt för att få den sociala gemenskapen för att de inte skall bli isolerade i sina lägenheter.

Jag skulle vilja att man från socialförvaltningens sida ser på Edlagården mer som ett serviceboende än ett pensionärsboende. Skillnaden som jag ser det, är att med ett serviceboende finns det personal på Edlagården under en viss tid på dagarna. Jag ser inte hemtjänstens tid att servera som tidshask som de två raljerar om i sin insändare. Jag ser däremot kunniga närvårdare som stimulerar till aktivitet för de äldre. De pratar och umgås, de får mer tid för våra äldre än att lämna matlådan vid dörren. Hemtjänsten skall ju finnas till för de äldre–inte för staden. Vi har lokalen där nu–låt de boende fortsätta ha möjlighet till social samvaro och bevarande av starka sociala nätverk samt att förebygga social isolering.

Jag ser inte samlingssalen som en orättvisa utan mer en möjlighet för att min mamma kan hålla kvar möjlighet till sociala kontakter och ändå kunna bo kvar i sin lägenhet.

Göte Winé

anhörig till boende

på Edlagården.