DELA

Vill ha anbudshandlingar på svenska

Kan vi inom byggbranschen på Åland kräva svenskspråkiga anbudshandlingar?

Har konstaterat att allmännyttiga bolag i sina entreprenadförfrågningsunderlag hänvisar till finskspråkiga normer och kvalitetskrav.

Minister Britt Lundberg gjorde ett fantastiskt arbete år 2007 då svenska bestämmelser genomdrevs men vad hände sedan med våra interna krav på svenska inom byggbranschen?

Långnäs hamn hade entreprenadförfrågan angående ombyggnader där det hänvisades till finska normer och kvalitetskrav.

Nu har Ålands vatten gått ett steg längre att vid en eventuell tvist så gäller de finskspråkiga kvalitetskravena framom svenskspråkiga. Man skriver ”… , men vid tvist gäller kvalitetskrav enligt RYL.”

RYL är finska byggbranschens allmänna kvalitetskrav där enbart sidnumreringen är på svenska.

Att politikerna inte meddelar ”våra” bolag att Åland är svenskspråkigt är beklämmande. Vi skattebetalare har politiker som inte ser till att vi ålänningar med svenska som modersmål kan förstå de allmännyttiga bolagenas förfrågningsunderlag fastän vi är skattebetalare.

Då jag påpekade felaktigheterna åt den förra landskapsregeringen fick jag ett mejl av en tjänsteman som ansåg att jag skulle kontakta Långnäs hamn Ab. Politikerna ansåg tydligen att vårt bolag å deras tjänstemän gjorde rätt att kräva finskakunskaper för att förstå förfrågningsunderlaget.

Politikerna säger att Finland skall ge Åland svenskspråkig service men de åländska politikerna klarar inte ens av att se till att våra bolag har svenskspråkiga förfrågningsunderlag. HUR tror politikerna att Finland tar oss på allvar med sådan kluven tunga.

Erik Hjärne