DELA

Vill Fellman ha det som i Sverige?

Minister Nina Fellman hoppas på att Röda Korset ska öppna ett sk asylboende för 100 personer på Åland.

Kvinnorna anser redan nu att tryggheten är det största problemet enligt stadens medborgarundersökning.

Vi inom Åländsk Demokrati är helt emot detta ”asylboende”.

Många politiker har väldigt lätt att vara generös med andras pengar och låter dessutom bli att tänka på konsekvenserna av sitt politiska handlande.

De kallas för ”asyl-” / ”flyktingboende”, men det är fråga asylsökande. Majoriteten beviljas inte asyl utan ska förvisas från landet. Inte så lätt alla gånger. Vi har sett hur det kan gå när ansökningar förkastas. Nyheten om ”IKEA-mannen” spred sig ända till Portugal. Vill NF riskera att Maxinge blir välkänt i Europa också?

I en lokaltidning kunde vi läsa: ”Paris har antagligen aldrig varit så säkert som nu. Det står poliser överallt” Är det en sån ”säkerhet” NF vill ha på Åland?

I Frankrike tillåter skolorna igen att skolungdomen röker skolgården. De tror att riskerna att drabbas av terrorismen är större om de står ute på gatan och röker. Tydligen anser fransmännen inte att det är säkert.

I Finland har ”Son of Odin” startats för att ge befolkningen säkerhet och i Stockholm medborgargarden. Folk visar sin desperation genom att anlita och tillåta både tveksamma och olagliga organisationer.

Är det så NF ha det i Staden?

I Stockholm är bilbränder nu så vanliga att media inte skriver om det. Ni skulle bara veta vilka försäkringspremier de nu betalar där. Vi vet.

Senaste helg förstördes en polisbil och en ambulans i Sthlm. Nu diskuteras nu möjligheten att via lagstiftning öka säkerheten kring blåljusfordon. Hur vill NF ha det på Åland?

I Köln anmälde över 500 kvinnor sexuella trakasserier på nyårsafton. Två blev våldtagna. I Helsingfors var det drygt 15 polisanmälningar. Liknande i Stockholm, Kalmar osv. Samma mönster; utländska män i grupp som trakasserar europeiska kvinnor. Är det så NF vill ha det i Staden?

Den som följer situationen i Sverige har kunnat läsa om ordningsproblem på biblioteken, där främst unga utländska män vägrar att lyda bibibliotekspersonalen, som ju oftast är kvinnlig.

Det finns 40.000 könsstympade kvinnor i Sverige. Är det denna ”kultur”, som NF vill importera?

I svensk press skrivs dagligen om tafsande i simhallarna. Det har förekommit i alla tider heter det. Men hur många tjejer drar sig för att besöka Mariebad i dagens ”otrygga” Mariehamn? Hur vill NF ha det i framtiden?

När det började skrivas om bränder på ”asylboenden” så skrevs det ofta att de inspirerats av SD. Senare visade det sig att de flesta hade börjat inomhus. Av tekniska orsaker eller sabotage av asylsökanden.

I Sverige har polisen infört kod 291 vid ärenden, som rör utlänningar, så att media inte ska kunna få reda på vad som händer. Vilken kod vill polisminister Fellman ha?

President Niinistö vid riksmötets öppnande:

”För det första måste den europeiska värdegrunden och ordningen tryggas, det måste vara fullständigt klart. För det andra ska vi hjälpa dem som lider nöd och blir utsatta för förföljelse. Nu kan vi inte hjälpa dem som söker något bättre och känner att de har en svår situation eller framtid i sitt eget land.”

På basen av nyhetsraporteringen i media förefaller det som om en del av de, som kommer till Finland för att söka asyl har med sig en värdegrund, som skiljer sig väldigt mycket från den åländska / nordiska.

Vi inom Åländsk Demokrati vill värna om våra traditioner, sedvänjor och värderingar. Så som de tar sig uttryck bl.a. i form av hemfrid, kvinnofrid, jämlikhet och demokrati.

Vi har tillräckligt med problem i Finland när det gäller kvinnovåld och sexuella trakasserier som det är. Vi behöver inte få fler genom godhjärtade politiska beslut.

Vi är därför helt emot det sk flyktingboende, som minister Fellman vill få till Åland och vi hoppas att även andra partier kan ställa sig på vår sida i denna enskilda fråga.

Johan Boman

Ulf Damsten

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati