DELA

Vill du vara med om Nato-Norden?

För att inleda temat "EU som allt annat än fredsprojekt" presenterar jag här en hopkok av diverse undranden.

Esko Antola, känd EU-analytiker i riket, skrev i Turun Sanomat redan den 28 mars 2006:"2000-talets paradox är, att den politiska integrationen har framskridit endast på en sektor och det är säkerhets- och försvarspolitiken som första början inte alls var avsedd att höra till integrationsmålsättningarna. Nu framskrider den med sådan fart att inte ens problemen med ikraftträdande av grundlagsfördraget (senare Lissabon-fördraget) kan stoppa det. Bestämmelser inom detta politikområde har redan tillämpats fast själva fördraget inte ens är i kraft".

Och ett tag sedan Sia Spiliopoulou Åkermark en lysande analys av läget i Norden (29.9). Men till min besvikelse har Martti Ahtisaari tillsammans med Nordiska ministerrådet nu inlett etableringen av NATO-samarbetet även på Åland. Och mutar samtidigt den åländska befolkningen med sina vädjanden i språkfrågan. Fiffigt kan man tycka, men det faller platt, inte minst i riket där uttalandet väckt debattstorm (343 inlägg på rekordtid i hs.fi > Keskustelut > Pääkirjoitus > Vieraskynä). Den värsta tänkbara timingen under dessa problematiska tider!

Samtidigt har Tyskland alltså noterat frågan i sin granskning av Lissabonfördraget (insändare nr 2) som ju förutsätter att medlemsländerna ökar sina militära satsningar i EU och att de ger EU möjlighet att använda sina militära och civila faciliteter för militära ändamål.
Och den som kan engelska och vill närmare veta vad irländarna fick för löften inför folkomröstningen, och hur fantastiskt ohållbara de är kan slå upp den i Europa högt uppskattade sidan www.openeurope.org.uk (och beställa en gratis bulletin). Irland, ett neutralt land i fortsättningen?

Hur som helst, nu kan andra länder börja kräva omröstningar, undantag mm. Och Tjeckien har redan inlett sin granskning av fördraget i domstolen och konservativa i England håller kontakt med dem och många andra länder är i startgroparna. Aldrig i livet kommer minst halva befolkningsmängden i Europa (= främst de som inte röstar i EU-val) ge upp nu, oberoende vad utrikesminister Stubb med följe vill göra sken av!

Vad vill således Åland göra, bli av med sin demilitarisering och neutralisering, godkänna Lissabon-fördraget och "vara med" i NATO-Norden eller? Bästa politiker, ni ska berätta sanningen till era väljare och sluta med dolda målsättningar!

Merja Renvall (nr 3)