DELA

Vill du simma i olja?

Ännu en gång kan vi läsa i dagspressen om nya oljeutsläpp, utanför Lågskär, och nu senast i Borgå skärgård. Med tanke på att Ryssland satsar stort på ökade oljetransporter in i Finska viken och i Östersjön ökar risken för flera olyckor.

Åland har inte någon lag om oljeutsläppsavgift. Detta förfarande finns i riket och i Sverige. Enligt lagen kan fartygets kapten eller ägare åläggas en oljeutsläppsavgift. På detta sätt undviker man en svår och krånglig brottsmålsprocess med ofta osäker utgång. Systemet har visat sig var mycket snabbt och effektivt.
Åland är en vit fläck på kartan och tanken är inte främmande att mindre nogräknade kaptener och rederier kommer till våra vatten för att släppa ut olja och oljeblandat vatten. Åland har behörighet till den del det inte berör handelsfartyg.

Jag anser att vi skall göra allt även inom vår behörighet för att rädda havet. Landskapsregeringen har i mitten av mars 2006 skriftligen lovat lagstiftning på området.
Ännu har ingenting hänt så nu måste väljarna få säga sitt. Jag kommer fortsättningsvis att arbeta för att vi får en lagstiftning som skyddar Östersjön.

Roger Eriksson, liberal lagtingskandidat