DELA

Vill du engagera dig mot våld mot kvinnor?

Ålands Feministparaply arrangerade en ljusmanifestation för kvinnor utsatta för våld på FN:s internationella dag för våld mot kvinnor och har initierat en arbetsgrupp för att se på vad som inte fungerar i bemötande och strukturer för de utsatta och hur vi kan organisera stödgrupper för de som vill bryta en destruktiv relation.

Frågan om våld mot kvinnor är både svår och lätt. Lätt för att det ju är självklart att ingen ska behöva utsättas för det, men svår för att det är så lätt gjort att förminska det som våldsutövaren gör.

Speciellt om det är någon man känner till som en respektabel person. Det är också svårt att förstå varför någon som blir utsatt för våld inte direkt bryter relationen. Det handlar om okunskap kring de mekanismer som verkar till mäns fördel och kvinnors nackdel.

Något vi alla kan lära oss. Vi har i feministparaplyet fått ta del av många berättelser om hur den så kallade normaliseringsprocessen kan bryta ned vem som helst att plötsligt acceptera psykiskt och fysiskt våld som är helt oacceptabelt.

Vi bjuder därför in till ett öppet möte den 11 januari kl. 17.30 på ABF-Föreningshuset. Målet med mötet är dels att inventera vilka resurser som finns idag och vad som fungerar och vad som ytterligare behövs. Dels att starta en grupp som kan stöda den som är utsatt genom att till exempel finnas med vid möten hos olika instanser.

Den kan också leda till andra insatser, som att starta studiecirklar för att lära mer om ämnet.

Varmt välkommen till det öppna mötet om du vill bidra med kunskap, erfarenhet, tankar, åsikter eller förslag.

Ålands Feminist paraply

– nätverk för jämställdhet